Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce jsou lehké, svařované, šroubované. Používány jsou především hospodárné profily s důrazem na minimalizaci nákladů na spodní stavbu. Zdůrazňujeme technologickou jednoduchost při respektování funkčních a pohledových nároků.

Nabízíme výrobu konstrukcí volitelných rozměrů i tvarů. Pomůžeme s návrhem konstrukce pro optimalizaci ceny

Ocelové konstrukce jsou navržené rámové, se šroubovanými spoji, sestavené z válcovaných a lisovaných profilů. Jednotlivé rámy jsou ve střeše spojeny vazničkami nebo nosným trapézovým plechem a rozpěrnými profily. Konstrukce je dimenzována pro příslušné sněhové pásmo. Tuhost konstrukce je podpořena zavětrováním táhly s napínacími šrouby. Umístění a počet táhel závisí na velikosti a způsobu zatížení konstrukce.

Jednotlivé profily konstrukce jsou voleny na základě technického zadání, sněhového pásma a účelu, ke kterému objekt slouží. Standardně jsou voleny pro sloupy a vaznice profily IPE 160-330 (dle rozponu a sněhového zatížení)

Konstrukce je zajištěna 1x základovým a 1x vrchním nátěrem. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné konstrukci pozinkovat.

Ocelová konstrukce je kotvena do betonových základových patek, kotvami přes kotevní plech. Kotvení je voleno chemické, u malých objektů mechanické.